Certe kancelaria


Certe a newly opened office in Poznan, legal advisers, offering a wide range of services. Visual identity aimed to create image of a modern firm distinctive from the competition's. Intense color, clarity of the designed media and the system of pictograms "for special tasks" achieve its stated objectives.


Basic information:

Creation date: 2012
Project status: Completed
Client: Certe legal adviser's office


Fields of creation:

- logo design
- corporate stationary
- www
- newsletter, electronic documents
- pictogram set
Certe to nowo otwarta kancelaria radców prawnych w Poznaniu, oferująca szeroki wachlarz usług. Identyfikacja zakładała stworzenie wizerunku nowoczesnej i wyróżniającej się na tle konkurencji firmy. Zdecydowana kolorystyka, przejrzystość zaprojektowanych nośników oraz systemem piktogramów „do zadań specjalnych" pozwalają osiągać wyznaczone założenia.


Podstawowe informacje:

Data stworzenia: 2012
Status projektu: Zakończony
Klient: Certe kancelaria radców prawnych


Zakres opracowania:

- projekt logo
- papeteria firmowa
- www
- newsletter, dokumenty elektroniczne
- zestaw piktogramów