Koło family

Kolo is a corporate typeface
in 12 styles, designed specially
for Kolo Sanitec, Polish nationwide company that manufactures and sells bathroom systems. At the very beginning, the goal was to create modern, geometric letter, but at the same time, with pleasant - warm reception. In the initial design process, collaboration with designer Asia Kaźmierczak was established and together with Struqtura design studio we defined basic letter shapes. Next step was to create working font. Kolo family has been prepared in Opentype format, has a number of Opentype functions and meets the requirement of Western and Central Europe languages.


Basic information:

Creation date: 2010
Projects status: Completed
Format: Opentype PS (.otf)
Number of glyphs (per font): 495
Number of styles: 12

Client: Koło Sanitec viaStruqtura


Koło to korporacyjny krój pisma
w 12 odmianach, stworzony specjalnie dla firmy Koło Sanitec, ogólnopolskiej firmy zajmującej się produkcją
i sprzedażą systemów łazienkowych. Brief od samego początku przewidy-
wał stworzenie litery nowoczesnej, geometrycznej, a jednocześnie ciepłej
w odbiorze. W początkowych fazach projektowych, została nawiązana współ-
praca z projektantką Asią Kaźmierczak
i razem ze studiem projektowym Struqtura określaliśmy podstawowe kształty liter. Kolejnym etapem było przełożenie efektów wspólnej pracy
w działający font. Rodzina Koło została przygotowana w formacie Opentype, posiada szereg funkcji zecerskich
i obsługuje zarówno języki zachodnio- jaki i centralno europejskie.


Podstawowe informacje:

Data stworzenia: 2010
Status projektu: Zakończony
Format: Opentype PS (.otf)
Liczba znaków (na font): 495
Liczba odmian w rodzinie: 12

Klient: Koło Sanitec via Struqtura


StylesThin
Thin Italic
Light
Light Italic
Book
Book Italic
Medium
Medium Italic
Bold
Bold Italic
Black
Black ItalicOpenType Features


Stylistic Alternates
Tabular Lining Figures
Superscript & Subscript (Superiors & Inferiors)
Numerator & Denominator (Fractions)

In UseCharacter Map