Razor family


Razor is a serif typeface family in 6 weights. With its crisp and sharp edges
it can be found useful in many cases: for both text setting in small sizes and big headlines, as well as for the display purposes.


Basic information:

Creation date: 2011 - ...
Project status: In progress
Format: Opentype PS (.otf)
Number of glyphs (per font): 108
Number of weights: 6


Razor to szeryfowy krój pisma
w 6 odmianach grubości. Ze swoimi wyrazistymi i ostrymi kształtami sprawdza się w wielu przypadkach, zarówno w małym stopniu do zasto-
sowań czysto tekstowych, jak i w dużym, do składu nagłówków czy nawet jako krój akcydensowy.


Podstawowe informacje:

Data stworzenia: 2011 - …
Status projektu: W trakcie ralizacji
Format: Opentype PS (.otf)
Liczba znaków (na font): 108
Liczba odmian w rodzinie: 6